REFERENCE

ZA NAMI SO NASLEDNJI USPEŠNI PROJEKTI


Cesta Želin – Trebuša
Preusmeritev reke Soča v Logu Čezsoškem
LC Otalež – Jazne
LC Pot v Čelo
Preusmeritev reke Trebušica v Trebuši
Sanacija plazu na cesti Gorje – Zakriž
Skladiščni objekt ExtraLux
Cesto na Keltiki
Sanacija plazu Pot v Čelo
Pregrade na potoku Skrivšek v Dobravljah
Desna brežina Soče pod vasjo Idrsko
in mnogi drugi...

TRENUTNO GRADIMO


Sanacija zidov in brežin Trebija – Sovodenj
Rekonstrukcija ceste Sp. Idrija s kolesarsko stezo
Obvoznica Tolmin
Sanacija hudournika Korenina v Gorjah
Sanacija brežine reke Vipave v Mirnu
Ureditev reke Vipave v Vipavi
Slano blato – ureditev povirnega dela Grajška

Obvoznica Tolmin 2
Trebija 1
SB1
Korenina 2
Vipava 1