KARIERA

Razpis za mehanika


Objavljamo prosto delovno mesto:
MEHANIK ZA VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV IN TOVORNIH VOZIL

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela pričakujemo na naslov:
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.


Razpis za logista


Objavljamo prosto delovno mesto:
LOGIST

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela pričakujemo na naslov:
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.


Razpis za voznika tovornih vozil


Objavljamo prosto delovno mesto:
VOZNIK TOVORNIH VOZIL

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela pričakujemo na naslov:
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.


Razpis za delovodjo na gradbišču


Objavljamo prosto delovno mesto:
DELOVODJA NA GRADBIŠČU

Opis del in nalog:
Delavec je v okviru delovnega mesta DELOVODJA, za katerega se sklepa delovno razmerje, dolžan opravljati naslednja dela:
skrbeti za nemoten potek dela in gradnje na gradbišču
razporejati in koordinirati delo delavcev na gradbišču
obveščati logistika v podjetju glede potreb strojev ter materiala na gradbišču za naslednji delovni dan
dosledno naročati materiale potrebne za vgradnjo na gradbišču
zagotavljati ustrezno orodje na gradbišču ter njihovo funkcionalnost
voditi evidenco delavcev na gradbišču
voditi evidenco dostavljenega in odpeljanega gradbenega materiala na gradbišču
skrbeti za varnost na gradbišču
voditi gradbeni dnevnik in drugo dokumentacijo na gradbišču
opravljati vsa druga občasna ali nujna dela, po nalogu nadrejenega, ki ustreza strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo na naslov:
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.


Razpis za pomoč pri administrativnih delihPOMOČ PRI ADMINISTRATIVNIH DELIH

K prijavi vabimo študentko/študenta ekonomske ali druge smeri za pomoč pri administrativnih delih.

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela pričakujemo na naslov:
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.


Razpis za strojnika TGM


Objavljamo prosto delovno mesto:
STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas.

Opis del in nalog:
Delo na delovnem mestu za katero se sklepa pogodba zajema:
upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene mehanizacije
samostojno izvajanje strojniških del na terenu
vodenje evidence o opravljenem delu in vzdrževanju stroja
sodelovanje pri drugih opravilih v delavnici in na terenu
vozniški izpit
opravljanje drugih del po nalogu neposrednega vodje

Zahtevana izobrazba:
STROJNIK TGM ali UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE, zaželjene delovne izkušnje.
Nudimo stimulativno plačilo, službeno vozilo.

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo na naslov:
Raspet d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.

VIZIJA PODJETJA


Podjetje želi biti pomemben dobavitelj kamnitih agregatov in betonov na področju SZ Slovenije in biti pomemben izvajalec gradbenih del na tem področju.

VIZITKA PODJETJA


Raspet, podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o.
Bukovo 67, 5282 Cerkno
T: 05 377 96 15
E: info@raspet.si
Direktor: Rado Raspet
MŠ: 6486029
ID za DDV: SI60091061