DEJAVNOSTI

PESKOKOP


Podjetje ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti pridobivanja kamnitih agregatov že od leta 1991. Koncesijo za izkoriščanje kamnitih agregatov pa je pridobilo leta 2001.

Kamniti agregati, ki so na voljo v kamnolomu:
nasipni material,
tamponske grede,
tamponi,
peski za drenaže
peski za zidanje in omete,
peski za betone.

Vsi materiali imajo pridobljene Izjave o lastnostih v skladu s standardi in certifikat, ki ga je izdal cetrifikacijski organ AKTIM d.o.o..

BETONARNA


Od leta 2005 se podjetje ukvarja s proizvodnjo betonskih mešanic. Proizvaja betonske mešanice za uporabo v enostavnih in zelo zahtevnih objektih.

Vsi betoni imajo certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, ki ga je izdal Inštitut za gradbene materiale Igmat d.d. Ljubljana. Podjetje prevaža črpne betone z lastnimi črpalkami.

GRADBENIŠTVO


Podjetje izvaja gradbena dela za javne in zasebne investitorje.

Gradbena dela obsegajo izkope, nasipe, izdelava podpornih in opornih zidov iz kamna v betonu, armiranje betonskih zidov. Prav tako izvaja gradbena dela visokih gradenj kot so sanacije, adaptacije hal, skladiščnih in proizvodnih objektov.

V manjšem segmentu izvaja stanovanjske gradnje. Prav tako izvaja dela na hidrotehničnih objektih. To so pregrade, preusmerjanje strug rek in potokov ter sanacije brežin.